Homilia – 3º Diumenge de quaresma

EXPULSIÓ DELS MERCADERS DEL TEMPLE