Avís legal

AVÍS LEGAL WEB DE LA PARRÒQUIA DE SANT PERE DE LES PUEL·LES

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI 

Del titular de la web, d’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que:

2.- CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba al final dels formularis de recollida de dades, o si envieu un missatge per correu electrònic.

Les dades personals es desen a la Base de Dades General d’Administració de la parròquia que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

3.- SEGURETAT

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i regula els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu.

El tractament de les dades personals està ajustat als preceptes del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i en la normativa que la desenvolupa.

4. – US D’ADRECES IP

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

La política de protecció de dades [Política de Privacitat]  només és d’aplicació a aquest web. La parròquia no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

5.- COOKIES I RECOLLIDA DE DADES ESTADÍSTIQUES

La navegació d’un usuari per aquesta web deixa com a rastre l’adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet. Només es fa servir aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés al portal.

Les cookies que es puguin fer servir en aquesta web s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari. Aquesta web pot utilitzar els següents tipus de galetes:

– Cookies d’anàlisi: permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització i activitat que fan els usuaris de la nostra pàgina web, així com elaborar de perfils de navegació dels usuaris en aquestes pàgines i en les nostres aplicacions, tot això amb la finalitat d’introduir millores.

– Cookies tècniques: permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol · licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació o emmagatzemar, difondre i / o compartir continguts.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació en el seu disc dur. Tots els navegadors permeten fer canvis amb la finalitat de desactivar la configuració de les galetes. Aquests ajustaments es troben ubicats en les «opcions» o «preferències» del menú del seu navegador. A continuació podrà trobar els links de cada navegador per desactivar les cookies seguint les instruccions:

 – Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 – Firefox: http://goo.gl/F5pHX

– Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

– Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

– Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

 L’informem, però, que hi ha la possibilitat de que la desactivació d’alguna cookie impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis que s’ofereixen en aquesta web.

6. NORMES D’ÚS DEL PORTAL 

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

6.1. GENÈRIQUES

 Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

a) La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.

b) La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.

c) El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

d) La protecció de la joventut i de la infància.

e) El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.

f) El respecte a la propietat intel·lectual d’allò publicat.

g) En general, el respecte a la legalitat vigent.

6.2. PARTICULARS 

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el titular del domini  ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a: 

  • Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament,  dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.
  • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

El titular del domini es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri del Sr. Rector d’aquesta parròquia.

En qualsevol cas, el titular del domini no es fa responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.


6.3. ÚS DE CONTRASENYES.

Si per accedir a determinats continguts calgués introduir un codi d’usuari i una contrasenya, us podeu adreçar a santpere164@arqbcn.cat.

Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la seva contrasenya.

Si teniu alguna incidència amb les contrasenyes us podeu adreçar a santpere164@arqbcn.cat.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

El titular del domini és el propietari dels drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense un permís exprés del Sr. Rector.

8. RESPONSABILITAT 

El titular del domini no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

El titular del domini es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra qui vulneri aquestes condicions.

9. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA 

El titular del domini pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareguin.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el titular del domini i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals que correspongui de  la ciutat de Barcelona.