LA VIDA HA VENÇUT A LA MORT!

Avui els cristians celebrem la victòria del nostre Redemptor i Salvador. Crist ressuscitat ha vençut la mort ―¡la nostra mort!― per sempre. La santa nit de la Resurrecció dóna sentit al missatge de Jesús, dóna sentit a la seva vida i a la seva mort. La seva mort i resurrecció certifiquen que la seva Paraula és la Veritat. Amb el Fill de Déu, hem passat de les tenebres del pecat a la vida de la gràcia, d’una vida sense sentit i sense destí, a la vida de la glòria dels fills de Déu. El nostre destí etern ja no serà la foscor d’un sepulcre, sinó la Vida per sempre en la Terra nova i els Cels nous, en la festa eterna dels fills i filles de Déu.