Trobades setmanals per compartir allò què creiem, vivim i som. Es tracta de créixer junts a partir de diferents temes, com la Sagrada Escriptura, millorant la nostra pregària personal, aprofundint en les relacions positives amb els altres, endinsant-nos en les veritats i els misteris del cristianisme, i molts temes més que ens fan descobrir la bellesa de la nostra fe i de l’ésser humà.