Homilia – 2º Diumenge de Quaresma

LA TRANSFIGURACIÓ DEL SENYOR

La festa de la Transfiguració ens mostra tres aspectes importants de la nostra fe. En primer lloc, contemplem el misteri trinitari: el Fill transfigurat, la veu del Pare i l’Esperit Sant representat en el núvol lluminós. En segon lloc, en l’aparició dels dos personatges de l’Antic Testament, Moisès i Elies, en els quals es representen la llei i els profetes, podem veure la unió entre l’Antic i el Nou Testament, tots dos formen part d’una mateixa història salvífica que té com a epicentre el Déu encarnat, Jesús de Natzaret. En tercer lloc, la glòria que es reflecteix en la humanitat de Jesús és un preanunci de la seva resurrecció i del seu destí de glòria. La història de salvació que duen a terme el Pare, el Fill i l’Esperit Sant, en favor de tota la humanitat, té com a objecte fer-nos partícips de la glòria eterna del Fill, per això, Ell mateix va afirmà: “llavors els justos brillaran com el sol al Regne del seu Pare “.

Com arribar a heretar aquesta glòria que Déu Pare ens té reservada? … Ens ho el nostre Pare Déu: “Aquest és el meu fill estimat, escolteu-“. La Paraula del Fill ens apropa al misteri de Déu, ens revela el sentit de la nostra existència. Els ensenyaments de Jesús, que omplen els quatre Evangelis, són paraules de pau, de perdó i d’amor que eleven el nostre esperit i ens fan viure d’una manera nova. Són paraules per treure el millor de nosaltres mateixos i crear una nova humanitat capaç de viure sense divisions, sense odis, sense desigualtats, sense pobresa. Sí, és la utopia del Regne de Déu anunciat per Jesús, una utopia per la qual Ell mateix va donar la seva vida, una utopia possible amb el do de l’Esperit Sant que tots portem en el nostre interior. El misteri de la Transfiguració és una festa ―la nostra festa!―, perquè ens mostra el misteri de glòria que heretàrem juntament amb el Crist Ressuscitat.