La crisi de l’Covid ha provocat que moltes famílies tot just puguin arribar a final de mes per la qual cosa la parròquia de Sant Pere de les Puel·les ofereix productes de primera necessitat a famílies necessitades.

Donem les gràcies a tots aquells que col·laboreu amb aquesta iniciativa sigui amb el vostre temps o amb la vostra aportació econòmica.