ADORACIÓ EUCARÍSTICA

Tots els dijous a les 18’00h ens reunim per fer una hora d’adoració al ‘Santíssim exposat i resar el rosari contemplant cada un dels misteris. És una estona de pregària serena i contemplativa.