Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

Repartiment d’aliments

La crisi de l’Covid ha provocat que moltes famílies tot just puguin arribar a final de mes per la qual cosa la parròquia de Sant Pere de les Puel·les ofereix productes de primera necessitat a famílies necessitades. Donem les gràcies …

Horaris de misses

De dilluns a divendres: a les 19.00h. Dissabtes: a les 17.00h. Diumenges i festius: a les 12.00h (bilingüe). Confessions: abans de les misses.