L´Evangeli d´aquest diumenge ens mostra qui és realment aquell a qui seguim, aquell en qui creiem. Aquest Evangeli ens mostra, una banda, un Jesús molt humà i proper, dormint plàcidament a la barca, com ho faríem qualsevol de nosaltres. De l’altra, ens mostra a l’home Déu que té ple domini sobre els fenòmens de la natura. Sí, Jesús és molt més que un profeta o un home sant. Jesús és Déu mateix, perfecte Déu i perfecte home. La fatiga el fa caure en un somni profund, però sempre disposat a estar al nostre costat per alliberar-nos de les amenaces i els perills que ens aguaiten a l’existència. Ell sempre hi és. Si creiem en Ell, si confiem en Ell, la nostra vida transcorrerà en una pau interior que no ens podrà treure res, ni ningú. Amb Ell al nostre costat viurem sense pors, sense angoixes, sense vacil·lacions, sense dubtes. Amb Ell sortirem sempre vencedors de qualsevol dificultat. Ell s’ha compromès amb cadascun de nosaltres per portar-nos al port segur en aquesta vida i per tota l’eternitat.